Naye Mazamin

Ramazan Ke Roze Aur Gyarah (11) Galat Fehmiya’n

Agar Ye Soch Un Ulma Ki Pairawi Ki Wajah Se Hai Jin Ka Mauqif (Position) Yahi Hai To Thik Hai, AlBatta Jo Qawi Aur Mazboot Dalail Hain Unki Ru Se Injection Lagane Se Roza Nahi TootTa, Shadeed Zarurat (Desperate need) Ho To Drip Bhi Lagayi Ja Sakti Hai.

Pura Parhe'n