Home / Fiqah / Kya Sahi Kya Galat? / Khutba Ke Waqt Durud Padhna Kaisa Hai?

Khutba Ke Waqt Durud Padhna Kaisa Hai?

Juma Me Khutba Ke Waqt Durud Padhna Kaisa Hai?

➡️ Tehqiq e Raza Tarikh e Wiladat o Wisal e Mustafa ﷺ

Galat Mas’ala

Aksar Ye Dekha Jata Hai Ke
Jab Imam Khutba Me Huzur e Aqdas Ka Naam e Mubarak Lete Hain.
To Samaein (Sunne Wale) Aawaz Se Durud
Sharif Padhte Hain.

➡️ Khutba Ke Waqt Sunnate’n Padhna Kaisa Hai?

Sahi Mas’ala

Sahi Mas’ala Ye Hai Ke
Khutba Me Agar Huzur e Aqdas Ka Naam e Mubarak Aaye To Zuban Se Durud Sharif Padhna Mana Hai,

SadarushShariah Badaruttariqah
Bahare Shariat Hissa 4 Safa 103 Me Tehrir Farmate Hain.

Agar Huzur e Aqdas Ka Naam e Paak Khatib (Khutba Padhne Wale) Liya To Samaein (Sunne Wale) Dil Me Durud Sharif Padhe’n Zuban Se Us Waqt Padhne Ki Ijazat Nahi.

Yunhi Sahaba e Kiram Ke Zikr Par RadiAllahuAnhum Zuban Se Kehne Ki ijazat Nahi

📖 Durre Mukhtar/Bahare Shariat

📰IslamiShariat.com Padhte Rahiye Jante Rahiye,

➡️ Na’Baaligh Ki Imamat Kaisi Hai?

➡️ Sunnat e Gair-Mo’Akkeda Ko Padhne Ka Sahi Tariqa Kya Hai?

Leave a Reply