Home / Fiqah / Kya Sahi Kya Galat? / Kya Aqiqe Ka Gosht Dada Dadi Nahi Kha Sakte?

Kya Aqiqe Ka Gosht Dada Dadi Nahi Kha Sakte?

Dada Dadi Ke Liye Aqiqe Ka Gosht Khana Kaisa Hai ?

➡️ Aurato’n Ko Janwar Zibah Karna Kaisa Hai?

Galat Fehmi

Logo Me Ye Baat Bhi Mash’hoor Hai Ke
Aqiqe Ka Gosht Dada. Dadi. Nana. Nanai Ke Liye Khana Jaiz Nahi

Ye Sab Badi Jehalat Aur BeBunyad Baate’n Hain

➡️ Kya Qurbani Ke Bakre Ka Dant Wala Hona Zaruri Hai?

Sahi Mas’ala

Sahi Mas’ala Ye Hai Ke
Aqiqe Ka Gosh Dada. Dadi. Nana. Nani Ke Liye Khana Bila Shubah Jaiz Hai

Aala Hazrat Imame AhleSunnat Mujaddid e Aazam Se Puchha Gaya To Aapne Irshad Faramaya Ke Sab Kha Dakte Hain

📖 Al Malfuz Sharif. Hissa 1

➡️ Gosht Ke 22 Ajza (Hisso) Ki Tafseel Jo Nahi Khaye Jate

➡️ Qurbani Ka Mukammal Tariqa, Dua, Aur Qurbani Me Kitni Rage’n Katni Chahiye?

➡️ Qurbani Ke Zaruri Masail

Leave a Reply