Home / Fiqah / Kya Sahi Kya Galat? / Maiyyat Ka Khana. Khana Kaisa Hai?

Maiyyat Ka Khana. Khana Kaisa Hai?

Sawal…?

Marhum Ke Isale Sawab Ke Liye Jo Khana Banate Hain Wo Khana Garib Ke Alawa Maldar Log Bhi Kha Sakte Hain Ya Nahi? Aur Jo Mehman Aate Hain Unhe Khilana Chahiye Ya Nahi?

Jawab…!

Maiyyat Ke Naam Par Maiyyat Walo Ki Taraf Se Aam Khas Sab Logo Ko Dawat Dekar Khilana NaJaiz Aur Buri Bid’at Hai,
Kyun Ke Shariat Ne Dawat Khushi Me Rakhi Hai Na Ke Gam Me
>Fatawa Aalamgiri Jild 1 Page 168,
>FathulBaari Jild 2 Page 142,
>Tetawi + Maraqil Falah Jild 1 Page 617,
>Durre Mukhtar + Raddul Mohtar Jild 2 Page 240,

Imam e Ahle Sunnat Aala Hazrat Maulana Ahmad Raza RehmatullahAlaih Farmate Hain,
Murde Ka Khana Sirf Fuqra (Yani Jo Sahib e Nisab Na Ho) Ke Liye Hona Chahiye, Aam Dawat Ke Taur Par Jo Karte Hain Ye Mana Hai, Gani (Sahib e Nisab) Na Khaye’n,
>Fatawa Razviya Jild 9 Page 536

Aur Farmate Hain:

Maiyyat Ke Yaha’n Jo Log Jama Hote Hain Aur Unki Dawat Ki Jati Hai Ye Khana Har Tarah Mana Hai,

>Fatawa Razviya Jild 9 Page 673

Aur Farmate Hain:

Maiyyat Ki Dawat Biradari Ke Liye Mana Hai,
>Fatawa Razviya Jild 9 Page 609

Aur Farmate Hain:

Tije. 10we. 20we. 40we. Wagairah Ka Khana Miskino Ko Diya Jaye, Biradari Me Bantna Ya Biradari Ko Ikattha Kar Ke Khilana BeMatlab Hai,
> Fatawa Razviya Jild 9 Page 667

SadarusShariAh Hazrat Allama Amjad Ali Aazmi Rehmatullah Alaih Farmate Hain:

Aam Maiyyat Ka Khana Fuqra (Jo Sahib e Nisab Na Ho’n) Ko Khilaye’n Aur Biradari Me Agar Kuch Log Jo Sahib e Nisab Na Ho’n Unko Bhi Khila Sakte Hain, Aur Apne Rishtedaro Me Agar Ayse Log Ho’n To Unko Khilana Auro’n Se Behtar Hai, Aur Jo Sahib e Nisab Ho’n Unko Na Khilaye’n Balke Ayse Logo Ko Khana Bhi Na Chahiye,

>Fatawa Amjadiya Jild 1 Page 337

Hazrat Mufti Shariful-Haq Amjadi RehmatullahAlaih Farmate Hain:

Kuch Jagah Ye Riwaj Hai Ke Maiyyat Ke Khane Ko Biradari Apna Haq Samajhti Hai, Agar Na Khilaye’n To Aeb Lagate Aur Tana Dete Hain Ye Zarur Buri BidAt Hai, Lekin Agar Maiyyat Ko Sawab Pahuchane Ke Liye Khana Pakwa Kar Gareeb Musalmano’n Ko Khilaye’n To Isme Harj Nahi, Ye Khana Agar Aam Musalmano’n Me Se Kisi Ko Sawab Pahuchane Ke Liye Hai To Maaldaro (Sahib e Nisab) Ko Khana Mana Hai, Aur Fuqra (Gair Sahib e Nisab) Ko Jaiz, Aur Agar Buzurgan e Deen Ko Sawab Pahuchane Ke Liye Hai To Ameer Gareeb Sabko Khana Jaiz Hai,
>Fatawa Amjadiya Jild 1 Page 337

Aur Isi Liye Jis Surat Me Dawat NaJaiz Hai Wo NaJaiz Hi Rahegi Chahe Maiyyat Ki Dawat Kahi Jaye Ya Sirf Dawat Keh Kar Khilayi Jaye, Aur Mana Hone Ki Buniyad Fateha Nahi Hai, Ki Fuqra Ka Khana Alag Fateha Karne Aur Baqi Logo Ka Alag Bagair Karne Karne Kharabi Door Ho Jayegi,

Musalmano Par Lazim Hai Ki Is Galat Riwaj Ko Khatm Kare’n, Jis Chiz Ka NaJaiz Hona Sabit Ho Jaye Uske BaWajud Agar Usko Karega To Wo Gunahgar Hai,
>Fatawa FaizurRasul Jild 1 Page 657 Se 662

Aala Hazrat Farmate Hain:

Tajurbe Ki Baat Hai Ki Jo Log Maiyyat Ke Tije. 10we. 20we. 40we. Barsi. Wagairah Ke Khane Ke Talabgar Aur Shauqin Rehte Hain Unka Dil Murda Ho Jata Hai, Allah Ki Yaad Aur Ibadat Ke Liye Unke Andar Wo Chusti Nahi Reh Jati Kyun Ke Wo Apne Pet Ke Luqme Ke Liye Musalman Ki Maut Ke Intezare Rehte Hain,Aur Khana Khate Waqt Apni Maut Se BeKhabar Hokar Khane Ke Maze Me Khoye Rehte Hain,
>Fatawa Razviya Jild 9 Page 667

Zara Gaur Kijiye…..

Kuch Log Paise Wale Hote Hai Magar Bahut Se Log Gareeb Hote Hain Kaise Bhi Intezam Kar Ke Maiyyat Ke Khane Ka Intezam Karte Hain Aur Logo Khilate Hain Is Se Behtar Hai Ke Ye Khana Yatim. Bewa. Gareeb. Miskeen. Logo Ko Khilya Jaye Take Sawab Bhi Hasil Ho Aur Ye Riwaj Bhi Khatm Ho

Leave a Reply