Home / Fiqah / Kya Sahi Kya Galat? / Na’Baaligh Ki Imamat Kaisi Hai?

Na’Baaligh Ki Imamat Kaisi Hai?

Faraiz o Nawafil Me Na’Baaligh Ki Imamat Kaisi Hai?

Galat Mas’ala

Kuch Jagah Ramzanul Mubark Ke Mahine Me
Na’Baaligh Hafiz Ko Bulate Hain
Aur Uske Piche Taraweeh Ki Namaz Padhte Hain
Aur Ye Kehte Phirte Hain Ke Taraweeh Ki Namaz Me Na’Baaligh Hafiz Ki Imamat Jaiz Hai
Halanke Ye Logo Ki Bahut Badi Bhool Aur Galat Fehmi Hai.

 

Bareek Dupatta Ya Tehband Me Namaz Ka Hukm?

Kya Dahine Pair Ka Angutha Hatne Se Namaz Nahi Hogi?

 

Sahi Mas’ala

Sahi Mas’ala Ye Hai Ke
Jis Tarah Dusri Namazo’n Ki Imamat Na’Baaligh Nahi Kar Sakta
Usi Tarah Taraweeh Ki Namaz Me Bhi Na’Baaligh Imamat Nahi Kar Sakta

Fiqah Ki Mash’hoor Kitab
Hidaya Sharif Me Mukhtar Qaul Ye Hai
Faraiz o Nawafil Tamam Namazo’n Me Na’Baaligh Ki Imamat Jaiz Nahi

📚 Hidaya Sharif

Mayyat Ke Khane Ka Hukm?

Asr Ka Roza Kya Hai Aur Isko Rakhna Kaisa Hai?

Leave a Reply