Home / Fiqah / Kya Sahi Kya Galat? / Sote Hue Shakhs Ko Namaz Ke Liye Uthana Kaisa Hai?

Sote Hue Shakhs Ko Namaz Ke Liye Uthana Kaisa Hai?

Sote Hue Aadmi Ko Namaz Ke Liye Uthana Kaisa Hai?

Galat Mas’ala

Awaam Me Ye Bhi Mash’hoor Hai Ke
Namaz Ke Liye Sote Hue Aadmi Ko Jagana Jaiz Nahi
Ye Awaam Ki Galat Fehmi Hai

Sunnat e Gair-Mo’Akkeda Ko Padhne Ka Sahi Tariqa Kya Hai?

Namaz Me Sine Ka Batan Khula Rakhna Kaisa Hai?

Sahi Mas’ala

Sahi Mas’ala Ye Hai Ke
Namaz Ke Liye Sote Hue Aadmi Ko Jagana Jaiaz Hai
Aur Jaiz Hi Nahi Balke Zarur Jagana Chahiye.

Mujaddid e Aazam Sayyidina Aala Hazrat Se Kisi Ne Suwal Kiya Ke Namaz Ke Waste Sote Hue Aadmi Ko Jagana Jaiz Hai Ya Nahi?
Mujaddid e Aazam Ne Farmaya Jagana Zaruri Hai.

📖 Ahkam e Shariat Hissa 2 Safa 171

Nakhuno’n Par NailPolish Laga Kar Nahane Se Paak Honge Ya Nahi?

Gusl Ke Wuzu Se Namaz Ka Hukm?

Leave a Reply